O projektu

Vize a záměr projektu Svobodný Domov

PŘIPRAVENO PRO VÁS!

Tento ebook stáhlo více než 1.500 lidí.

ePrůvodce - I. Etapou cesty za Svobodným Domovem "Poznání svého pravého záměru"

První a nejdůležitější krok, kterým je třeba začít stavbu vašeho Domova. Zjistíte jak se nestat otrokem svého domu. Uvědomíte si jaké prostředí je pro vás a vaší rodinu skutečně důležité. Dále zjistíte jak efektivně vynaložit vaše finance a energii na podstatné věci. Vyvarujete se opakování chyb druhých. Rozšířte si obzory ohledně stavby RD. Získáte spoustu užitečných kontaktů na odborníky v nejrůznějších oblastech spojených se stavbou domu.