O projektu

Vize a záměr projektu Svobodný Domov

PŘIPRAVENO PRO VÁS!

Tento ebook si stáhlo již 0 lidí

ePrůvodce - I. Etapou cesty za Svobodným Domovem "Poznání svého pravého záměru"

První a nejdůležitější krok, kterým je třeba začít stavbu vašeho Domova. Zjistíte jak se nestat otrokem svého domu. Uvědomíte si jaké prostředí je pro vás a vaší rodinu skutečně důležité. Dále zjistíte jak efektivně vynaložit vaše finance a energii na podstatné věci. Vyvarujete se opakování chyb druhých. Rozšířte si obzory ohledně stavby RD. Získáte spoustu užitečných kontaktů na odborníky v nejrůznějších oblastech spojených se stavbou domu.

NOVĚ DOKONČENO:

III. etapa cesty:  Ebook Vám pomůže ujasnit si odpovědi na podstatné otázky ohledně nového domu. Jde převážně o otázky, na které bude chtít slyšet vaše odpovědi i budoucí projektant vašeho domu. Připravte se na vše v klidu s dostatečným předstihem. Už se nemusíte rozhodovat pod časovým tlakem, nebo nutně platit za služby a čas projektanta v rámci záležitostí, které si stejně musíte rozhodnout hlavně sami. Více informací ZDE

Tento ebook si stáhlo již 0 lidí

Jak vybrat vhodný dům aneb co všechno byste měli vědět, než si začnete hledat projektanta

Cíl projektu: "Umožnit lidem pořídit si vlastní Svobodný Domov."

Faktem je, že opravdu spokojenými nás neučiní žádný dům. Důležité je naše vnitřní prostředí, ze kterého tvoříme, se kterým přistupujeme k životu.

Naše současné domy a s nimi spojený způsob života nám toto napojení velmi komplikují, působí přesně opačně, odvádí nás od naší podstaty ven, spěch, shon, chaos.  Naopak zem, půda, stromy, voda, vzduch, jedním slovem PŘÍRODA nás přivádí k sobě. Pomáhá nám zastavit se, udržet vnitřní klid a mír. Je schopna lidi nasytit a zabezpečit (v podstatě činní tak pouze příroda)

Z tohoto vycházíme a jsme přesvědčeni o tom, že Svobodný Domov vznikne pouze harmonickým spojením lidí, domu, zahrady, rostlin, živočichů a dalších prvků v jeden vyvážený funkční celek.

Samotný dům nic takového nedokáže, může vás pouze méně "svazovat".

V rámci projektu Svobodný Domov se snažíme, abyste si dokázali postavit hezký, komfortní dům, za přijatelné peníze na pokud možno "velkém pozemku". Aby nejen stavba domu, ale i provoz a údržba vyžadovala méně vašeho času, peněz a starostí. Chceme, abyste si vytvořili v domě mnohem zdravější prostředí, než je dnes běžné. Naším záměrem je také, aby váš dům byl více ohleduplný k přírodě, tedy i k vám samotným. A zároveň se vás snažíme nadchnout a zaujmout pro myšlenku "Rodových Statků". Toto všechno jsou pro nás stěžejní hodnoty, o které nám jde především.

Svobodný Domov je projektem na podporu všech lidí, kteří se rozhodnou žít v tomto světě s novými myšlenkami, hodnotami a novým přístupem k životu.

ZPŮSOB PODPORY

V současné chvíli pracujeme na vytvoření přehledného elektronického průvodce, který vás provede celým procesem budování Svobodného Domova

Začínáme velmi důležitou I. etapou, kterou je "Poznání svého pravého záměru" - tento krok je již zpracován a doporučujeme jím začít. Více informací o první etapě si můžete přečíst ZDE a I. etapu elektronického průvodce si na stejné stránce můžete také zdarma STÁHNOUT.

Následuje  II. etapa - "Hledáme místo pro život aneb jak si zajistit pozemek pro stavbu domu". Zde se dozvíte jak lze najít pozemek vhodný pro stavbu jakéhokoliv rodinného domu, jakým způsobem ho vybírat, co všechno si o pozemku musíte předem zjistit, kde a jak si tyto informace opatříte, dozvíte na jakých pozemcích lze stavět, jestli je možné stavět na zemědělské půdě, jak je to s připojením na inženýrské sítě, provedeme vás i samotnou koupí pozemku (nemovitosti), atd. atd.  Tato etapa je již také zpracována a v současné době pracujeme na jejím zveřejnění. U druhé etapy již je ebook zpoplatněn, abychom mohli i nadále fungovat a rozvíjet se. Bát se  ovšem rozhodně nemusíte, cena je velmi příjemná.

III. etapa - JAK VYBRAT VHODNÝ DŮM aneb co všechno byste měli vědět,  než si začnete hledat projektanta?

 Velikost domu. Důležité vlastnosti a řešení dispozice. Základní principy působení tvaru místností a prostoru. Suterén, nebo sklep ano či ně? Počty, velikost a typy místností. Patrový nebo přízemní dům. Rozdělení a výběr domu podle energetické náročnosti (běžné,  nízkoenergetické, pasivní, nulové). Rodinný dům, rekreační domek, hospodářské stavení? Možnosti vytápění. Výběr projektanta. Typy a stupně projektové dokumentace. Práva a povinnosti.  Projekt stavby a postupy při povolování.

NOVĚ DOKONČENA:

IV. etapa - "Příprava na realizaci a vlastní realizace Domu"  Způsob a možnosti realizace. Výběr zhotovitele. Smluvní vztah. Na co si dát pozor. atd.

A další etapy až po úspěšnou kolaudaci, rozvoj okolí domu  a spokojené žití a soužití s okolím a spoluobčany.

V konečné fázi plánujeme vytvoření podrobného typového projektu (nebo projektů) rodinného domu resp. Svobodného Domu vč. všech řemesel, detailů, propočtů a kalkulací tak, abychom udrželi komfort bydlení a zároveň minimalizovali cenu domu a dopad na životní prostředí. Vše je založeno na odlišné filozofii přístupu ke stavbě domu, velikosti pozemku, plánování zástavby i životního stylu.

Tím je u většiny lidí  třeba začít:

 • Přiblížit základní myšlenky Svobodného Domova, Rodových Statků.
 • Upozornit na možná úskalí při jejich zakládání.
 • Pomoci lidem vyvarovat se chyb.
 • Ukázat možnosti a cesty k tvorbě SD, RS.

např. Jak na koupi většího pozemku. Odpovíme Vám na otázky, zdali a jak je možné postavit RD na zemědělské půdě. Dozvíte se postupy jak na to. Řekneme vám jak je to s povolování staveb. Zjistíte jaké jsou alternativy ke konvenčnímu stavitelství, jaké jsou možnosti stavby zdravého domu ohleduplného k přírodě, permakulturní principy atd.  

Jde tedy o zmapování cesty k tvorbě Svobodného Domova resp. Rodového Statku, kterou dnes vnímám, jako řekněme "nesnadnou".

Proč mapujeme složitější cestu? 

1/ Souzníme s myšlenkou Rodových Statků a tedy naším záměrem je proklestit právě tuto cestu, které věříme, aby už nebyla složitější cestou :-).

2/ Všechny ostatní cesty (varianty) Domova, které si  sami zvolíte vč. konvenčního RD na jakémkoliv pozemku, projdete s naším průvodcem mnohem snáze. Náš elektronický průvodce vám pomůže a poslouží  stejně dobře.

Bude opravdu záležet na každém z vás, do jaké míry se k vizi Rodového Statku budete chtít přiblížit a co pro vás už bude „moc“ vzhledem k vaší stávající situaci, možnostem a vašemu nastavení.

Projekt SD poslouží jako rádce a ukazatel kroků při stavbě zdravého domu na jakémkoliv pozemku. 

Věřím tomu, že čím více se budeme schopni v budoucnu přiblížit k vizi Rodového Statku, o to svobodnější, zdravější a nám i celku prospěšnější bude náš nový domov. Je možné, že jeho samotné zhmotnění se podaří až naším dětem, nebo jejich dětem. Dobré je s tím alespoň začít, třeba jen rozhořet touhu.  Zároveň buďte ohleduplní nejen k přírodě, ale i k sobě a k vaším možnostem.

Projekt Svobodný Domov má za cíl přispět k tomu, že:

 • 1
  budete více svobodní.
 • 2
  ušetříte při stavbě domu, resp. efektivně vynaložíte dostupné finanční prostředky za podstatné věci.
 • 3
  vědomě zvolíte pro vás nejvhodnější variantu rodinného domu. (typ, velikost, lokalitu, atd.)
 • 4
  prostředí vašeho domu bude zdravější.
 • 5
  stavba domu příliš nezatíží životní prostředí.
 • 6
  stavba domu nebude mít negativní vliv na vztahy v rodině.
 • 7
  se zvýší povědomí lidí o dopadech dnešního způsobu života a možném řešení.
 • 8
  se rozšíří a posílí myšlenka Rodových Statků.
 • 9
  se zlepší životní prostředí, kvalita potravin, kvalita půdy, dostatek a kvalita vody, čistota ovzduší.
 • 10
  pomůže lidem zhmotnit Rodový Statek nebo Svobodný Domov.

Jakým způsobem zamýšlíme dosáhnout našeho záměru?

Nejprve mapujeme cestu, která předchází zadání zpracování projektu a následné stavbě rodinného domu. Tato příprava je velmi důležitá, bohužel často opomíjená a nevědomá, což mívá neblahé důsledky.

Touto přípravou vás provedeme, dáme vám nejrůznější rady a tipy, upozorníme na nejčastější "chyby a rizika". Vynasnažíme se přimět vás se vědomě zamyslet nad nejdůležitějšími kroky tak, abyste si sami zvolili pro vás nejvhodnější variantu nového domova.

Na řešení  konkrétních otázek a témat plánujeme využívat oslovené odborníky, kteří budou na projektu spolupracovat.

Díky zpracování těchto velmi důležitých etap předcházejících samotné stavbě domu, které jsou dle našeho názoru min. stejně důležité jako samotná stavba, věříme a doufáme ve vybudování velké komunity podobně smýšlejících lidí s podobným záměrem. 

Pokud bude komunita dostatečně veliká lze mnohem snáze získávat spolupracovníky, investory, vyjednávat co nejpříznivější podmínky např. u výrobců materiálů atd.

S tímto souvisí i následný další krok:

Plánujeme vypracování typového projektu (typových projektů) Svobodného Domova propracovaného do nejmenších detailů vč. řemesel, kalkulací a rozpočtů s garantovanou cenou domu. Studie projektu by mohla obsahovat i ukázkovou možnost řešení pozemku o velikosti 1ha založeném na permakulturních principech (ovšem pouze pro inspiraci).

Rádi bychom využili celé komunity SD a internetu, abychom oslovili co největší počet podobně smýšlejících lidí a díky tomu jsme mohli v rámci typových domů  snížit cenu projektu(ů) na příjemnou a běžně nedostupnou částku.

Posléze věříme, že pokud bude dostatečný zájem, lze v rámci typových domů projednat a nasmlouvat příznivé ceny i u konkrétních dodavatelů materiálů, kteří budou s myšlenkou SD souznit.

Příznivými cenami materiálů máme na mysli např. přeskočení jednotlivých článků v obchodním řetězci (systému), které výrobní ceny materiálů navyšují, jako je reklama, obchodní zástupci, provize pro projektanty, kteří materiály navrhují, provize pro velké stavebniny, stavební firmy, jinými slovy než se dostane materiál k vám, cena je často několikanásobná oproti ceně výrobní. Samozřejmě dnes nemůžeme slíbit s jistotou, že to dopadne. Pouze částečně sdílíme svojí vizi, náš plán.

Projekt SD je možné dotáhnout mnohem dále, např. řešit projekty domů  regionálně s konkrétními projektanty a konkrétními dodavateli stavebních materiálů opět z konkrétních regionů. Naplnění tohoto záměru by byla skutečně velká věc.  Ekologické i ekonomické zároveň.

Čím více lidí bude mít stejný záměr na jehož počátku je čistý úmysl, tím snáze a rychleji se vše bude vytvářet v hmotném světě. A nyní pojďme společně za svými Svobodnými Domy.

Rád bych, aby se projekt Svobodného Domova stal jednou z vašich nejlepších investic, která vám i vašim dětem bude přinášet do budoucna pouze dobré.

Chcete-li projekt podpořit, případně se vám myšlenka Svobodného Domova líbí, můžete se přidat na FB a vaší cestu začít například stažením a přečtením průvodce 1. ETAPOU cesty ZDE.

Dokončené etapy

Vydejte se s námi na cestu

Poznání svého pravého záměru při stavbě domu

První a zásadní krok, který je nutné učinit. Důležitý základ na cestě za Svobodným Domovem.

Hledáme místo pro život aneb jak si zajistit pozemek pro stavbu domu

V tomto druhém kroku vám pomůžeme s hledáním, nalezením a koupí vhodného pozemku pro stavbu jakéhokoliv domu na jakkoliv velkém pozemku.

JAK VYBRAT VHODNÝ DŮM

aneb co všechno byste měli vědět,  než si začnete hledat projektanta?

Ebook Vám pomůže ujasnit si odpovědi na podstatné otázky ohledně nového domu. Jde převážně o otázky, na které bude chtít slyšet vaše odpovědi i budoucí projektant vašeho domu. Připravte se na vše v klidu s dostatečným předstihem. Už se nemusíte rozhodovat pod časovým tlakem, nebo nutně platit za služby a čas projektanta v rámci záležitostí, které si stejně musíte rozhodnout hlavně sami.

Partnerské projekty:

www.prirodnistavby.com
www.zdravy-domov.cz
Jaroslav Svoboda EKOZAHRADY
Nakladatelství Zvonící Cedry
www.sdruzeni-ekodum.cz
Vše o slaměných stavbách na jednom místě.