Co to vlastně je Svobodný Domov?

Co to vlastně je Svobodný Domov?

V dnešním článku si povíme, co to vlastně takový Svobodný Domov vlastně je.

Ke Svobodnému Domovu určitě patří dům. Dům, který má přijatelné náklady na pořízení a nízké provozní náklady. Toto samo o sobě je ovšem málo. Bavíme se totiž pouze o míře omezení, které je nastaveno pro každou rodinu jinak.

Dům nás tedy může méně svazovat. Měl by pro člověka resp. rodinu zajistit bezpečné, zdravé vnitřní prostředí a měl by být šetrný k přírodě. Což už není u konvenčního stavitelství samozřejmostí, ale spíše výjimkou.

Nicméně i přesto, že se nám podaří postavit dům, který by všechno zmíněné splňoval, stále nebudeme mít Svobodný Domov, ale „pouze“ dobrý dům. O tom jak si vytvořit takový dobrý dům si povíme v některém z dalších článků.  Vraťme se teď k podstatě toho co povyšuje dobrý dům na opravdový Svobodný, Zdravý Domov.

Spokojenými nás sám o sobě neučiní žádný dům. Důležité je naše vnitřní prostředí, ze kterého tvoříme, se kterým přistupujeme k životu. Naše současné domy a hlavně životní styl nám toto napojení velmi komplikují. Působí přesně opačně. Odvádí nás od naší podstaty ven. Spěch, shon, chaos, tlak na výkon, honba za penězi, soupeření, oddělenost, stres,..

Většina obyvatelstva trpí nemocemi moderní doby. Každý pátý člověk v ČR je sužován psychickými potížemi. Což je pouze oficiální statistika lidí, kteří vyhledali odbornou pomoc.

Obklopujeme se umělými, „jedovatými“ materiály. Od podlah a ostatních finálních povrchů v domech, přes dřevotřískový nábytek až k plastovým textiliím. Špiníme a devastujeme si životní prostředí. Negativní vliv na naše zdraví a pohodu mají i nejrůznější  technické vymoženosti. Světelný smog, elektromagnetický smog a hluk ve městech má neblahé dopady na psychiku lidí. Lidé mají poruchy spánku, deprese, nebo fyzické potíže. Znečištěný vzduch, nezdravé potraviny bez energetické hodnoty, chemikáliemi umrtvená voda, stres, to vše  se zákonitě musí někde odrazit. Alergie, rakoviny,.. všeho masivně přibývá. Ano, mluvíme o našem současném „moderním“ světě.

Naopak čistá příroda nás přivádí k sobě. Pomáhá nám udržet si fyzické i psychické zdraví.  Příroda dává každému vše co potřebuje k životu. Nepotřebuje za to od nás peníze, nedělá rozdíly mezi rasami, náboženstvími, či společenským postavením. Příroda nás všechny spojuje. Jsme na ní závislí a podle toho bychom se k ní měli s vděčností chovat.

Svobodný Domov je založen na vizi Rodových Statků (RS) zveřejněných v knihách o Anastasii od Vladimíra Megreho, kde je podrobně vysvětlen způsob a smysl života na Rodových Statcích.

Co to tedy je Rodový Statek?

V zásadě Rodový Statek je ideálem Svobodného Domova. Samotný dům je jistě důležitou součástí každého RS, ovšem nejdůležitější na RS je vlastní půda. Jedná se o dostatečně velký pozemek cca 1-1,5 ha, na kterém si rodina vytvoří svůj jedinečný přírodní prostor. Svojí rajskou zahradu s domem.

autor fotografií: Zuzana Bulková ; autor krásného Svobodného Domova: manžel Zuzky Bulkové 🙂

Dům může být malý i velký. Jak si kdo bude přát.  Dům totiž není tak důležitý, jako celý prostor, pozemek, na kterém se dům bude nacházet.

Dům je bezpečným úkrytem, ochranou před nepřízní počasí. Ovšem pro život je to málo. Zvířata si také budují svoje domečky a úkryty a snaží se je budovat tak, aby vyhovovaly co nejvíce jejich potřebám, ale zároveň potřebují k přežití svůj přírodní prostor, který jím zajistí vše potřebné. Člověk není výjimkou, také on potřebuje k životu vyvážený, dostatečně velký pozemek, který sdílí s rostlinami, živočichy a ostatními tvory, se kterými si navzájem prospívá.

Úplně s jiným přístupem se dotýkají lidské ruce vlastní půdy. Lidé si vytváří kus čisté přírody podle vlastních představ. Přírody, která je obklopuje, chrání, podporuje jejich zdraví, relaxaci, zajišťuje potravu a dává vše potřebné. Založí si např. vlastní sad, zahradu, kvetoucí louku, vysází kus lesa, zasadí velké rodové stromy, vybudují rybníček nebo jezírko a celý pozemek olemují nejlépe pestrobarevným kvetoucím a plodícím živým plotem doplněným o různé stromy, které budou fungovat jako větrolamy. Rostliny a stromy budou lidem dávat nejrůznější plody, dřevo, stín, budou čistit vzduch, pomáhat zadržovat vodu v krajině a zúrodňovat půdu.

Stromy navíc fungují jako přírodní klimatizace, krásně voní, hýří barvami, jsou hostiteli nejrůznějších živočichů, hmyzu, atd.. Vhodně navržené výsadby stromů a keřů lidi chrání před hlukem, prachem, dokonce před škodlivým elektromagnetickým vlněním od vysílačů, nebo od vysokého napětí. V tomto duchu bych mohl pokračovat.

RS slouží nejen konkrétní rodině, ale prospívá i svému okolí. Např. zlepšením lokálního klimatu, vsakováním a odpařováním vody, čištěním vzduchu, větrolamy, krajinotvorným a estetickým efektem, prodejem přebytků zdravých lokálních produktů atd., toto vše jsou hodnoty přesahující  význam pro konkrétního člověka, který na pozemku žije.

Dětem rodiče v podobě Rodového Statku přenechají skutečný blahobyt. Neodkáží jim pouze chátrající dům, který většinou děti prodají, ale skutečné bohatství. Kvetoucí, plodící, živou zahradu. Dokonalé božské perpetuum mobile. Zanechají svým dětem krásné vzpomínky. Stromy, které sázeli jejich rodiče, prarodiče.

Aby ovšem vše nebylo tak idylické, je třeba upozornit, že na začátku je potřeba na pozemku vše dobře promyslet a naplánovat. Stromy, keře a rostliny vysázet tak, aby po čase nebylo potřeba mnoho lidského úsilí k tomu, aby Rodový Statek zabezpečil svojí rodinu vším potřebným (potravou, vodou, bezpečím i láskou). A také je třeba říci, že to bude nějaký ten rok trvat, než začne vše alespoň trochu fungovat, a že to bude trvat další roky než se všechno vyladí.

Jde v zásadě o to, pozemek navrhnout tak, aby příroda začala pracovat pro Vás. Abyste s ní nebojovali, jako dnes, ale začali s ní spolupracovat.  Jednoduše řečeno, je třeba vhodně využít konkrétního prostředí, vlastností rostlin, živočichů a vhodně nastavit vazby mezi nimi.

S přírodou se nebojuje. Tento boj stejně nemůžeme vyhrát, ale využijí se dary přírody a přírodní zákonitosti ve prospěch člověka i celku.

To, že jde přístup k navrhování a údržbě zahrady změnit, Vám může objasnit PERMAKULTURA, nebo knihy o Ekozahradách.  Permakultura je v zásadě koncepce trvale udržitelného a regenerativního přístupu k zahradě, zemědělství, přírodě, ale i jiným oblastem života.

Uvědomuji si, že v dnešní době můžeme narazit na spoustu dalších problémů, pokud se rozhodneme pro tvorbu  Rodového Statku.

Samotný život na Rodovém Statku totiž předpokládá postupnou změnu životního stylu, myšlení a vlastního přístupu k životu.

Dalším zásadním oříškem je zajištění pozemku o velikosti 1 ha vhodného k tvorbě RS.  Zákony, záměry developerů a zažité stereotypy tomuto záměru nejsou nakloněny. Jsou nastaveny na starý směr, přesně opačný záměru Rodových Statků tvořených v blízkém okolí měst.

Třeba se najde uvědomělý politik, který myslí i na budoucnost a může v rámci územního plánování jít tomuto naproti. V územních plánech lze počítat s vyhrazením částí území právě pro budování RS.

Pozemek o velikosti 1 ha, není to mnoho?

Velikost 1ha má svůj důvod v rámci vytvoření rovnováhy na pozemku a nastartování celého ekosystému. Vznikne tak relativně dokonalý sebeobnovující se malý podnik.

Postupně jak vše poroste, bude se vzájemně doplňovat a prolínat, bude třeba stále méně lidského úsilí, a přitom se každým rokem bude zvyšovat produkce statku.

Pokud jsou lidé „nuceni“ mít menší pozemky, stávají  se závislými konzumenty, což jen dále zatěžuje kritickou ekologickou, potravinovou a sociální situaci.

Na druhou stranu ani mnoha hektarové pozemky nejsou  ideální jako svobodné bydlení. Vyžadují  mnohem více času a energie. Jen těžko bude člověku na pozemku všechno ladit a vyvažovat. Místo, aby pozemek sloužil, budete sloužit vy jemu.  Je třeba hledat rovnováhu. Proto oněch 1-1,5 ha.

Mnoho lidí namítne, že na ZEMI není dostatek místa, aby měla každá rodina pozemek velký 1 ha.

Nemusíte se bát, místa máme i v Čechách dost. Navíc jen stěží se všichni začnou stěhovat do rodových statků.

Smutným faktem totiž je, že v dnešní společnosti se stávajícím způsobem života, připadá v průměru na zajištění potřeb jednoho člověka mnohem více úrodné půdy. V celosvětovém průměru se podle statistiky jedná o cca 2,9 ha půdy na člověka, ale dostupných je pouze 2,2 ha půdy. Na vrcholu žebříčku je USA  12,9 ha půdy na osobu. Touto optikou už není 1 ha půdy na rodinu vůbec špatné číslo.

Lidstvo má velký problém s potravinami, vodou. Země je v určitých místech  přelidněná. To vše ale jen proto, že žijeme sebevražedným nerozumným způsobem života. Žijeme na úkor našich dětí a dalších generací. Ekologický potenciál Země vyčerpáváme násobně více, než je planeta schopná obnovit či vyčistit. Přitom ZEMĚ je svým potenciálem schopná mnohonásobně zajistit hojnost pro všechny lidi na světě. Je ovšem nutné začít žít moudře a více vyváženě v souladu s přírodou.

V knize Železný Jan od Roberta Bly je kapitola, ve které popisuje, jak v Anglii v době průmyslové revoluce bylo zákonem zakázáno lidem, kteří nevlastnili půdu ji jakkoli získat. Cílem bylo donutit lidi pracovat v továrnách. O neblahých dopadech na muže a rodiny táhnoucí se až po dnešní generace si můžete přečíst sami.

Nejen za průmyslové revoluce, ale i za komunizmu bylo lidem bráněno ve vlastnictví půdy. Je to náhoda, nebo člověk, který vlastní půdu a zvelebuje ji, je svobodnější, více spojen s celkem a tudíž se s ním hůře „manipuluje“? Pokud půda nepatří nikomu, nebo všem, je devastována a ničena.

V jednom z dílů knih o Anastasii se píše o tom, že už v době otrokářství a dávných faraónů se vědělo (na rozdíl ode dneška), že velmi záleží na tom s jakou energií přijdou plodiny do kontaktu od vysazení až do doby než se snědí.  Podle toho mohou člověku prospívat, ale i škodit. Proto byl faraón zásobován výhradně plodinami ze zahrad, které pro tento účel byly dány rodinám vybraných otroků a bral si od nich vždy pouze část úrody.

V jakých podmínkách rostou dnešní plodiny, s jakou energií a kdo se jich dotýká než se dostanou na náš stůl?

Proč  Svobodný Domov?

Řekli jsme si, že z pohledu vize, směru do budoucna je ideálním Svobodným Domovem právě Rodový Statek.

Ovšem pravděpodobně jen málo z nás si dnes umí představit, jak si zakládá svůj Rodový Statek a staví nový dům na 1 ha pozemku. Když vezmeme v potaz „zbývající“ čas při zaměstnání, způsob života, na který jsme zvyklí, dojíždění s dětmi do škol a kroužků, malé zkušenosti s přírodou, tvorbou nového domova apod., pro hodně lidí to prostě  může být  moc velký krok. Moc překážek najedou, které nás odradí.

Pokud se změny odehrávají prudce a radikálně, může nás to hodně bolet, nebo se vyděsíme a  nepostoupíme ani o krok.

Jestliže si rodina postaví zdravý k přírodě ohleduplný domek na „menším“ pozemku, založí si na něm krásnou pestrou zahradu a vytvoří svůj kousek přírody, i to bude skvělé. Pro dnešní dobu obrovský pokrok a inspirace.

Důležitá je změna myšlení a přístupu. Ochota lidí vydat se novým směrem. Třeba právě na cestu za Svobodným Domovem, která věřím, že některé z nás přivede až k tvorbě Rodového Statku.

Postupně se díky prvním odvážným rodinám  stává tento přístup známým. A věřme, že brzy se stane i obecně přijímaným a přirozeným způsobem zakládání lidských domovů a vítaným způsobem rozvoje měst a obcí. Dnešní překážky se zakládáním RS pak budou přirozeně odpadat. Nástroje i řešení jsou už dnes mezi lidmi známi. Bude třeba je dát všechny dohromady, zavést do praxe, osvojit si je a postupně zdokonalovat.

I v současné době je vybudování RS reálné, i když poměrně složité. Lidé, kteří mají peníze je mohou moudře investovat do koupě vhodného pozemku, nebo starého venkovského domu. Následně do návrhu a realizace zahrady na „permakulturních“ základech a stavby zdravého domu, nebo opravy stávajícího. Zajistí tak nejen svým dětem lepší budoucnost, ale zlepší svojí částečkou životní prostředí všem. Podpoří zároveň energií peněz tyto myšlenky i rozvoj celého odvětví.

Ostatní lidé, kteří nemají tolik peněz zase investují více svého úsilí a času. Mohou vytvořit stejně kvalitní Domov (RS), který pro ně bude dýchat a bude o to více naplněný jejich energií.

autor: Ing. Arch. Radek Hála www.slamak.info  

Nová vize rozvoje měst a obcí

Zkuste si představit, jak okolo obcí a měst na pozemcích různých tvarů o velikosti cca 1 ha, vznikají krásné bujné zahrady s novými zdravými domy a spokojenými lidmi.

Skupiny těchto domovů vytváří části obcí s vlastní vybaveností. V domovech žijí zdraví, aktivní občané odlišným životním stylem. Oživují region kulturně i podnikatelsky. Obce se stávají lákavé nejen pro turismus.

Na části svých pozemků si lidé zakládají smíšené lesy, kvetoucí louky, vysazují ovocné sady, rodové stromy, živé pestrobarevné ploty, budují si jezírka a rybníčky.  Celá zem se uzdravuje a ožívá. Příroda se znovu propojuje s lidmi.

Každý pozemek je jiný, podle představ svého majitele, a každý dává jiné dary, zdravé chutné plody. Všechny přebytky jsou zdravou výživnou stravou pro lidi žijící ve městech. Rodiny v RS žijí ve spojení s městy a jejich obyvateli. Lidé, kteří nemají svůj Rodový Statek jsou  rádi, že mají tyto rodiny a jejich domovy blízko.

————————————————————————————————————-

Pro všechny lidi, kteří zatoužili po vlastní půdě, po svobodě a svobodném domově vznikly naše stránky www.svobodny-domov.cz.  Na stránkách Vám díky našim ebookům pomůžeme udělat první kroky za vaším snem.

Tento článek byl zveřejněn v červencovém čísle časopisu Nová Regena v roce 2018. 

Ve stejném časopise od června 2018 zatím do března 2019 bude vycházet seriál na téma Svobodných Domovů.

článek NOVÁ REGENA 07-08-2018

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.