Vnitřní prostředí domu

Dům a jeho vnitřní prostředí ovlivňuje pohodu a zdraví člověka, který v něm žije a to pozitivně i negativně. To je celkem jasná věc. Na člověka působí tvary, velikost prostoru, barvy, světlo, kvalita vzduchu, teplota, použité materiály, uspořádání věcí, volnost prostoru, výhledy z oken, zvuky, hluk a mnoho dalšího. Důležité je samozřejmě i okolí, tedy vnější prostředí.

Tím nejdůležitějším úkolem je dům postavit tak, aby působil pozitivně a byl pro vás prospěšný. Zároveň nesmí omezovat a ničit své okolí. Těmito tématy se zabývá např. psychologie architektury, stavební biologie či starobylé učení FENG SHUI, ale věnovali mu pozornost už architekti a filozofové starého Řecka i Říma.

Podstatné je, aby se každému členu vaší rodiny žilo v domě příjemně, abyste si vytvořili okolo sebe zdravé prostředí.

Každý člen rodiny by měl mít možnost být během dne chvíli sám se sebou, se svými myšlenkami. Aby si mohl uvědomit sám sebe. Přispívá to k psychické pohodě konkrétního jedince a následně i celé rodiny. Nemusí se ovšem jednat hned o samostatnou místnost pro každého člena rodiny, často postačí šikovné dispoziční řešení, dětské koutky, výklenky, např. u dětského pokoje pro dva sourozence lze vytvořit intimní zóny i pomocí vhodně umístěného nábytku. Část roku může jako intimní zóna velmi dobře posloužit  i zahrada.

Přestože se může na první pohled zdát, že se s technokratickým pokrokem a s novými materiály zlepšuje pro člověka vnitřní prostředí domů určených k bydlení či práci, tak ve skutečnosti je čím dál častější, že se lidé ani doma ani v práci necítí dobře. Trpí různými potížemi (bolest hlavy, alergie, pálení očí, nespavost, podrážděnost,..), které zhoršují jejich pohodu a mají negativní dopad na zdraví život i na pracovní výkon. V rámci této problematiky mluvíme o tzv.  „Syndromu nemocných budov – SNB“

Odhaduji, že v dnešní době může být takto postiženo >75% obyvatelstva. V roce 2002 uvedla světová zdravotnická organizace (WHO), že SNB trpí zhruba 60% lidí (USA, Evropa).

Obklopujeme se umělými materiály a technologiemi.

V dnešní době se často obklopujeme pod vlivem reklamy, trhu a módních trendů, nebo jiným tlakem výrobců „moderními“ materiály a technologiemi,  které jsou  pro zdravý a spokojený život nevhodné.

Tyto umělé materiály a technologie škodí pak nejen našemu zdraví, ale i zdraví naší Země. Většina z nás si tyto neblahé důsledky schované za jakýmsi „komfortem“ vůbec neuvědomí. Nechá se předpokládat, že ani samotní výrobci často neumějí domyslet jejich  škodlivost. Často je zajímá pouze osobní zisk.

Je celkem běžná věc, že se po 5-10 letech zakáže nějaká látka, či materiál, který se do té doby hojně užíval a propagoval. Vidíme to v podstatě i u plastových obalů, desítky let se oklopujeme plasty, všechno do nich balíme vč. potravin a nyní s překvapením zjišťujeme, jakou kalamitu jsme na planetě způsobili a neumíme si s ní poradit. I ve stavebnictví se za posledních pár desítek let užívalo a následně zakázalo mnoho zdraví škodlivých látek a materiálů.

Zkuste si vybavit dnešní „moderní“ interiér domu či bytu, nebo se jen rozhlédněte kolem sebe doma. Stačí všímat si finálních povrchů, které spoluvytvářejí a ovlivňují vnitřní prostředí vašeho domu. Mohou to být umělé záclony, závěsy, koberce, sedací soupravy, tapety, PVC podlahy, okna, dveře a další doplňky či technické vybavení domácností. Hojně užívané laminátové podlahy, dřevotřískový nábytek, lepený nejrůznějšími chemikáliemi, které se postupně uvolňují ve vnitřním prostředí domu. Obdobně tomu je i s jakoukoli lepenou plastovou podlahovou krytinou.

Nechá se předpokládat, že samostatně jednotlivé výrobky splňují  „jisté“  hygienické normy, tedy alespoň na papíře v nejrůznějších certifikátech. Měly by, když se prodávají.  To jestli jsou tyto hygienické normy správně nastaveny je otázkou. Nikdo neřeší v jakém množství a u kolika jiných výrobků se může konkrétní škodlivá látka (nebo škodlivý koktejl) v našich domácnostech objevit, aby se následně uvolnil do vzduchu uvnitř domu a dostal se až do našich těl.

Řešením je se co nejvíce přiblížit k přírodě. A to doslova. Obklopit se základními přírodními materiály, které jsou pro člověka přirozené a člověk je na ně svým vývojem přizpůsoben. Tímto způsobem lze vytvořit zdravé prostředí. Existují přírodní textilie, masivní dřevo, hlína, kámen, přírodní vosky, oleje. 

Nemusíte samozřejmě hromadně vyhazovat vybavení vašich domovů z oken, ale myslete na to až budete příště něco nového kupovat, že by bylo dobré  postupně  vaše domovy ozdravit a alespoň narovnat neblahý poměr nepřirozených umělých materiálů vůči materiálů přírodním. Začít můžete i u oblečení a místo „plastového“ trička si koupit tričko bavlněné, aby se vaše tělo mohlo konečně nadechnout.

Například jeden můj kamarád opatřil pár stěn v panelákovém bytě větší vrstvou krásné hliněné omítky a vnitřní klima se zásadně zlepšilo vč. optimální vlhkosti vzduchu, za což můžeme poděkovat přirozeným vlastnostech hlíny vyrovnávat vzdušnou vlhkost.

zdroj: www.slamak.info

Moderní technologie

Domy se staví čím dál složitější. Velkým problémem dnešní doby je přehnaná záplava často úplně zbytečných a drahých „moderních“ technologií, které mají lidem zjednodušit život. Vnitřní prostředí našich domů je plné nejrůznějšího záření a elektromagnetických vln.  Místnosti jsou omotány hustou pavučinou kabelů a různých elektrospotřebičů. Přestože se o některých problémech, které to způsobuje všeobecně ví, přesto nejsme ochotni se z nastaveného technokratického směru odklonit ani o píď.

Všechno chceme mít „chytré“, „automatické“, „snadné“, „komfortní“,  televize, telefony, vytápění, celá města. To je ovšem jen iluze velmi draze vykoupená na vlastních tělech.

Doporučení:  Snažte se při stavbě vašich domů efektivně a účelně minimalizovat elektrické rozvody (silnoproud i slaboproud) ve svém domě, abyste se v místnostech s trvalým pobytem vyhnuli škodlivému elektromagnetickému záření. Šetříte tak zdraví i peníze. Chraňte si svůj spánek a okolo postele nemějte tažené el. rozvody (alespoň 1,5m),  nepoužívejte el. spotřebiče ani nenechávejte telefony na svém nočním stolku. Pokud musíte používat WiFi, na noc ji vypínejte. Ve městech je to i tak těžko řešitelné, jelikož je prostor prošpikovaný nejrůznějšími zdroji z okolí. Nejlepší je připojení na internet řešit přes kabel. Elektrické podlahové vytápění stavební biologové opět nedoporučují do trvale obývaných místností, uplatnit ho můžete na chodbách či v koupelnách.

Když jsem zmínil vytápění, tak volba vytápění je sama o sobě jednou z nejtěžších otázek, které je třeba si předem zodpovědět pokud si budete stavět vlastní dům. I touto otázkou se podrobněji zabýváme v našem ebooku „Jak vybrat vhodný dům“ na našem webu. Mapujeme jednotlivé možnosti vytápění vč. plusů a mínusů.

Moderní domy mají nedostatečné mikroklima volných záporných iontů.

Slyšeli jste už něco o volných iontech, nebo záporných iontech? Je to další významný aspekt v rámci prostředí našich domovů. Nejvíce by vám k tomuto tématu řekl pan Ing. Zdeněk Buřival CSc., pro kterého bylo studium záporných iontů celoživotním posláním. Dnes je to již starý muž, ale abychom si v rámci tohoto tématu udělali jasno, navštívil ho můj kamarád Ing. Ondřej Bízek a jisté penzum informací se mu podařilo nashromáždit a následně zveřejnit. Tato téma se ve školách ani v běžné praxi příliš neřeší, ale podle nás by mělo.

Volné záporné ionty

Ing. Buřival dostal ještě za minulém režimu úkol, zjistit v jeskyních Moravského krasu co v nich příznivě působí na zdraví lidí a tyto vlastnosti prostředí  měli následně vytvořit „uměle“ v nemocnicích. Prováděli nejrůznější měření. Postupně vyvinuli přístroj, který byl schopen změřit koncentraci volných iontů v prostoru. Z těchto měření zjistili, že koncentrace lehkých záporných volných iontů v jeskyních se pohybovala okolo 30.000 na cm3 a více. Vysoké koncentrace volných záporných iontů se vyskytují i jinde v přírodě, v lese, u moře, u vodopádu, po bouřce, u ohně, zároveň jsou vyzařovány neošetřenými přírodními materiály a zemí. 

Člověk sám o sobě má také záporný náboj a tyto volné záporné ionty mu  tedy prospívají. Nabíjí ho. Dlouhodobější vystavení vyšším koncentracím záporných iontů má tedy jednoznačné příznivý vliv na lidské zdraví.

Naopak v umělém znečištěném prostředí městských bytů, moderních domů, průmyslových staveb či sídlišť je koncentrace lehkých záporných volných iontů velmi nízká. Člověk se může cítit unaven, bolí ho hlava, je často nemocný. Koncentrace volných záporných iontů se v takovémto umělém prostředí pohybují od 0-500 na cm3.  K této nízké hodnotě pan Ing. Buřival říká: „To je na život málo a na smrt moc.“

Záporné ionty je dobré si hýčkat a vytvářet  vnitřní prostředí, ve kterých se hromadí nebo alespoň nemizí. Stávající konvenční stavebnictví se ubírá opačným směrem a vytváří prostředí, kde záporné ionty ubývají. (hliník, plast, kov, beton, chemie, složitá elektrotechnická technologická zařízení, apod.)

Pro zvýšení koncentrace záporných iontů je důležité několikrát denně kvalitně a intenzivně větrat, mít v budově co největší podíl přírodních materiálů bez ošetření nebo ošetření opět přírodními materiály. Např. dřevěné obklady a podlahy ošetřené pouze vosky nebo přírodními oleji, hliněné omítky, nepálené cihly, kámen v přirozeném stavu, sláma, konopí, přírodní textilie vč. oblečení apod.

Přírodní interiér domu – zdroj www.slamak.info

Na co si dát pozor a co naopak podporovat

V tomto článku byl již zmíněn syndrom nemocných budov. Jsem přesvědčen o tom, že nízké koncentrace záporných iontů, znečištěné prostředí, suchý a špinavý vzduch, jeho nedostatečná výměna, špatné osvětlení, přetopené prostory, elektromagnetický smog v budovách  to vše přispívá k tomu, že se v  domech člověk po nějakém čase cítí unaveně, bolí ho hlava, nedokáže se soustředit,  je často nemocný.

Součet těchto faktorů pak zmíněné nemocné budovy definuje. Je otázkou co s tím dělat a co naopak nedělat. Faktem zůstává, že se jedná o reálnou stávající hrozbu, kterou lidstvo úspěšně přehlíží a problémy dále prohlubuje. 

Řešení přitom bývají jednoduchá. Někdy stačí být při budování vlastního domova více vědomí a používat selský rozum. Pozornost otočit spíše k jednoduchosti, přirozenosti a přírodnímu prostředí. Uvědomuji si, že vše co si kolem sebe vytváříme pramení v první řadě z našeho uspěchaného životního stylu a nastavených hodnot. A právě v nastavení hodnot je třeba udělat nejdůležitější změny!

Zbytečně se nestresujte a dělejte ke změně alespoň drobné krůčky. To, že je třeba šlápnout na brzdu, otočit kormidlem a upravit směr stylu našich životů pociťujeme dnes a denně.

Více se o tématu „JAK VYBRAT VHODNÝ DŮM aneb CO VŠECHNO BYSTE MĚLI VĚDĚT, NEŽ SI ZAČNETE HLEDAT PROJEKTANTA“, dozvíte z našeho ebooku, o který si můžete napsat na můj email petr@svobodny-domov.cz. Přeji Vám všem radostný a zdraví život v krásném prostředí se spokojenými přáteli, sousedy a spoluobčany.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.