O projektu

Vize a záměr projektu Svobodný Domov

PŘIPRAVENO PRO VÁS!

Tento ebook stáhlo více než 2.000 lidí.

ePrůvodce - I. Etapou cesty za Svobodným Domovem "Poznání svého pravého záměru"

První a nejdůležitější krok, kterým je třeba začít stavbu vašeho Domova. Zjistíte jak se nestat otrokem svého domu. Uvědomíte si jaké prostředí je pro vás a vaší rodinu skutečně důležité. Dále zjistíte jak efektivně vynaložit vaše finance a energii na podstatné věci. Vyvarujete se opakování chyb druhých. Rozšířte si obzory ohledně stavby RD. Získáte spoustu užitečných kontaktů na odborníky v nejrůznějších oblastech spojených se stavbou domu.

Vize Svobodného Domova

Říká se, že žijeme v uspěchané době.

Mně se toto označení nelíbí. Přijde mi, že nás nabádá házet naší odpovědnost na něco, nebo někoho tam venku. Věřím, že s dobou je všechno v pořádku, doba prostě jen je.

Kde se bere všechen ten shon, stres, únava, nemoci, vyčerpání, prázdnota? Sami jsme vybudovali kolem sebe systém zaměřený na neustálý ekonomický růst a co největší ekonomické zisky. Zisk, růst, peníze, moc... tyto zboštělé mantry se staly základní hodnotou našeho "moderního" světa. Ženeme se za nimi hlava nehlava, strom, nestrom, voda, nevoda, půda, nepůda, vzduch nevzduch... Máme klapky na očích, uších a patrně jsme v bezvědomí, jelikož si neuvědomujeme, jakou spoušť za sebou necháváme.

Je nejvyšší čas se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Uvědomit si všechny důsledky našeho konání, než bude pozdě. Uvědomit si a nastavit nové skutečné hodnoty pro spokojený život člověka. Ženeme se do propasti, ze které už nebude návratu. 

Žijeme na planětě Zemi, jsme na ní životně závislí, všichni jsme vzájemně propojeni minimálně skrze Zemi. Ke zdravému spokojenému životu potřebujeme čistý vzduch, vodu, půdu, vyváženou faunu i flóru - jednoduše Přírodu.

Odpovídá náš životní styl, náš moderní život, těmto životně důležitým hodnotám? Nebo rabujeme Zemi, přeměňujeme živou přírodu, abychom mohli vyrábět stále nové a nové umělé stroje, auta a další výrobky z umělých materiálů,.... které nám dále životní prostředí znečišťují? 

Zkuste si například vybavit dnešní "moderní" interiér domu či bytu, nebo se jen rozhlédněte kolem sebe doma. Stačí si všímat finálních povrchů, které spoluvytvářejí a ovlivňují vnitřní prostředí vašeho domu. Mohou to být umělé záclony, závěsy, koberce, sedací soupravy, tapety, PVC podlahy, okna a další doplňky či technické vybavení domácností. Hojně užívané laminátové podlahy, dřevotřískový nábytek, lepený nejrůznějšími chemikáliemi, které se postupně uvolňují do vnitřního prostředí domu. Přestože se může na první pohled zdát, že se s technokratickým pokrokem a s novými materiály zlepšuje pro člověka vnitřní prostředí domů určených k bydlení či práci, tak ve skutečnosti je čím dál častější, že se lidé ano doma ani v práci necítí dobře. Trpí různými potížemi jako bolest hlavy, alergie, pálení očí, nespavost, podrážděnost,  které zhoršují jejich pohodu a mají negativní dopad na zdravý život i na pracovní výkon. V rámci této problematiky mluvíme o tzv. "Syndromu nemocných budov - SNB".  Už v roce 2002 uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO), že SNB trpí zhruba 60% lidí (USA, Evropa).

Abychom v našem moderním světě mohli žít podle předepsaných not, kupovat všechny výše zmíněné moderní výrobky a služby, musíme se hodně otáčet a z toho pramení ona honba za penězi, tlak na výkon, shon, stres,..

"Nemam teď čas Terezko, hraj si sama! Vidíš, že telefonuju! Nech mě teď chvilku pracovat!"  "Dlouho jsme spolu nikde nebyli. Potřebovali bychom koupit tu postýlku a vymalovat kuchyň. Pojedeme letos na dovolenou?"  "Nestíhám! Musím tohle a musím tamto! Musím vydělat víc peněz! Ještě je potřeba zařídit tohle a zaplatit tamto! Ještě nákup! Teď si nemůžeme hrát!" V roce 2015 mi bylo 33, vyhlídka budoucnosti s podobným průběhem života nebyla žádnou idylou.

Běžný člověk pak nemá energii, čas ani chuti se příliš koukat okolo sebe a uvědomit si zhoubu, kterou za sebou necháváme. Kola jsou roztočena, systém funguje sám... pod rouškou "pokroku" byl vytvořen moderní otrokářský systém, který přelévá moc a peníze k pár jednotlivcům. Ovšem ani tito lidé nemohou být skutečně šťastní, pokud kolem nich je tolik bolesti a ničení, věřme, že jim to brzy dojde, že nejsou nijak odděleni...  

Rozhodl jsem se, začít si v rámci možností tvořit jinou budoucnost.

Už nechci poslouchat, že to tak mají všichni. Nikdy bych nevystoupil ze začarovaného kruhu. 

Každý druhý člověk trpí depresí, rodiče nemají čas na své děti, partneři nemají čas jeden na druhého, nikdo nemá čas na sebe a na Lásku.

Bez Lásky není život, všechno se bortí. 

Prostředí, které jsme si pro náš život vytvořili, není vhodné pro šťastný život. Láska nemůže kvést, často ani setrvat v našem umělém prostředí.

Stále si  před sebou valíme svojí kuličku. :-) Můžeme to svádět na dobu, na ostatní lidi, ale pak s tím nic nenaděláme.

My, lidé, jsme si vytvořili dnešní prostředí i okolnosti, ve kterých žijeme. Jsou důsledkem našich předešlých myšlenek. Pokud se nám podaří na chvíli zastavit, můžeme spatřit zhoubnost naší tvorby, celého systému, který jsme zhmotnili ve světě.

Náš způsob života, práce, stravování, vztahy, bydlení, stavby vše odpovídá starým myšlenkám a do značné míry způsobujeme nemoci naší doby. 

Vize projektu Svobodný domov je spojená s přehodnocením hodnot a s postupnou změnou způsobu života (životního stylu).

Bytová i satelitní zástavba je dědictvím našich starých myšlenek.

Jsem přesvědčen, že každý z nás je schopen přispět k nápravě. Všímám si kolem sebe, že již se to děje.

 Nejprve je třeba po sobě města uklidit a nově tvořit a budovat podle nových hodnot. 

 Možná vám to nyní připadá, jako neřešitelný problém. Vždyť přeci není jiná možnost.

Jestliže toužíte po domově, ale nevyděláváte miliony a odmítáte se nechat svazovat velkou hypotékou, pak dle mých zkušeností řešení v konvenčním způsobu stavění a zástavby nenaleznete. Každý člověk by měl mít právo na svůj domov a pokud i vám záleží na zdravém bydlení a přáli byste si vytvořit láskyplné prostředí pro sebe a svojí rodinu, je třeba se porozhlédnout, zamyslet se i nad jinými možnostmi.

Nehledejme důvody proč něco nejde, ale hledejme možnosti, jak to udělat, aby to šlo. Viz. Svobodný Domov níže paní Zuzany Bulkové, kterou pro ní vybudoval její velice zručný manžel..

Nový směr (vize), který mi přišel do života.

 Zhruba před 10 lety mě oslovilo řešení předané v knihách o Anastasii od Vladimíra Megreho, kde je popsán a podrobně vysvětlen způsob a smysl života na Rodových Statcích.

Nové vize a obrazy vtisknuté do slov mě nadchly, hladily u srdce i dojímaly. Věřím tomu, že pokud nás něco hřeje u srdce, pak bychom za tím měli jít.

Když jsem zkoušel zpětně podrobněji analyzovat, přemýšlet a zapojovat svojí logiku do obrazu Rodových Statků, pouze se mi potvrzovala pravdivost a moudrost Anastasiných slov. 

Rodové Statky se pro mě staly jistým ideálem, novým směrem, novou cestou, kterou bych si přál jít.

Co je to Rodový Statek?

Rodový Statek je Svobodný DOMOV, opravdový kousek Vlasti. Je to pozemek o velikosti 1-1,5 ha, na kterém rodina vytvoří jedinečný Prostor Lásky, svůj kousek přírody s domem. Dům může být malý i velký, jak si kdo bude přát, dům totiž není tolik důležitý, jako celý postor, ve kterém se bude nacházet.

 Na začátku je ovšem potřeba vše dobře promyslet a naplánovat. Rostliny a stromy vysázet tak, aby po čase nebylo potřeba mnoho úsilí k tomu, aby Rodový Statek zabezpečil svého člověka potravou, vodou, bezpečím i láskou.

Tuto moudrost máme každý v sobě, je dobré začít se rozvzpomínat a vzájemně ji sdílet, abychom společně obrátili rychleji kormidlo do stanice radostný život.  

 Hezky popsaný obraz rodových statků má na svých stránkách Jaroslav Svoboda. 

Citát ze stránek Jaroslava Svobody:

 "Je to umění s láskou a pokorou pečovat o Zemi jako o nádhernou zahradu ... 

... umění, které po dlouhou dobu spalo v našich srdcích"

  Uvědomuji si, že v dnešní době můžeme narazit na spoustu problémů, pokud se rozhodneme pro tvorbu  Rodového Statku.

 Zajistit si pozemek o velikosti 1 ha vhodný tvorbě RS a stavbě domu, je v dnešní době často oříšek.  Zákony i cenová politika tomuto záměru nejsou nakloněny. Jsou nastaveny na starý směr, přesně opačný záměru Rodových Statků tvořených v blízkém okolí měst. Asi ještě chvíli potrvá než se dočkáme úpravy zákonů. Čím více lidí bude sdílet tuto myšlenku, tím rychleji se změna bude realizovat.

 Samotný život na Rodovém Statku ovšem předpokládá změnu životního stylu, myšlení a vlastního přístupu k životu.

 Aby toto bylo možné, je třeba dělat postupné malé krůčky, o některých se zmiňuji v článku Nemusíme hned všichni utíkat z měst.

Pozemek o velikosti 10.000 m2 - 15.000 m2, není to mnoho?

Velikost 1 ha má svůj důvod v rámci vytvoření rovnováhy celého ekosystému, který bude relativně dokonalý sebeobnovující se malý podnik. Na tomto pozemku je možno vysázet les, sad, založit jezírko, zahrádku, nebo rybníček, udělat si svojí přírodu "divočinu" atd.

Díky nejrůznějším principům, které jsou dnes známé, se na pozemku bude zúrodňovat půda a zadržovat se voda. Postupně jak vše bude růst, vzájemně se doplňovat a prolínat, bude třeba stále méně lidského úsilí, ale každým rokem se bude zvyšovat produkce statku.

Z dnešního pohledu při nedostatku vody a kvalitních potravin, zničené půdy mají rodové statky obrovskou hodnotu. Žádné zlato, auta, domy, moderní technika, všechno ve vteřině ztratí svůj význam, pokud nebude voda a potraviny. Byty a domy se stanou pouze mrté krabičky betonu plné bezcenných cetek. 

Pokud jsou lidé "nuceni" mít menší pozemky, na kterých není možné vytvořit relativně dokonalý sebeobnovující se ekosystém, pak se stávají pouze závislými konzumenty, což jen dále zatěžuje kritickou ekologickou, potravinovou a sociální situaci. 

Existují důkazy o tom, že i na 400 m2 si lze zajistit potravinovou soběstanost, ovšem těžko si na 400 m2, založíte les, sad, rybník, těžko si pokácíte dřevo na stavbu nového domu, těžko si zajistíte energetickou soběstačnost atd. 

Na druhou stranu mnoha hektarové pozemky, nejsou také ideální, jako svobodné bydlení. Budou vyžadovat více vašeho času a těžko se bude vše vyvažovat a ladit. Je třeba hledat rovnováhu. Proto oněch 1-1,5 ha.

Proč  Svobodný Domov?

Pokud se změny budou odehrávat prudce a radikálně, může nás to hodně bolet, nebo se vyděsíme a  nepostoupíme ani o krok.

Pro mě je dnes ideálním Svobodným Domovem = Rodový Statek, rozumějte z pohledu vize, směru do budoucna.

 Možná jen málo lidí si dnes umí představit, jak si zakládá svůj Rodový Statek a staví nový dům na 1 ha pozemku. Když vezmou v potaz "zbývající" čas při stávajícím zaměstnání, způsob života, na který jsou zvyklí, vědomi svých malých zkušeností s přírodou, tvorbou nového domova apod. Pro hodně lidí to prostě  může být  moc velký krok a moc překážek najedou, které je odradí.

 Někteří lidé milují svojí současnou práci a nechtějí odcházet ze stávajících domů, mohou přesto souznít s myšlenkou RS, jako se zdrojem kvalitních místních produktů, podporovat tak rozvoj jejich měst, chránit okolní přírodu. Jiní si chtějí pořizovat nový dům, ale usoudí, že 1 ha je na ně prostě moc, nebo si seženou pozemek 2 nebo 5 tisíc m2. Myslím si, že tohle všechno je v pořádku, protože se bude jednat o vědomé svobodné rozhodnutí po zralé úvaze.

  Jestliže si rodina postaví přírodní zdravý domek na pozemku 5.000 m2, založí si na něm krásnou pestrou zahradu a vytvoří svůj kousek přírody, bude to úžasné. Pro dnešní dobu obrovský pokrok.

 Důležité je uvědomění stávající situace a s tím spojená změna myšlení a přístupu. Ochota vydat se novým směrem, cestou za Svobodným Domovem, která věřím, že některé z nás přivede až k tvorbě Rodového Statku. Postupně se díky prvním odvážným rodinám stane tento přístup přirozeným, obecně přijímaným způsobem zakládání domovů a vítaným rozvojem obcí.  

 Tito lidé, kteří za nás všechny vykonávají první kroky a zakoušejí své první "chyby" na vlastní kůži, si zaslouží naší podporu a respekt. Proto je tu i projekt Svobodný Domov.

 Chceme-li na pozemku trvale žít s rodinou, řešením není maringotka, ale pro dnešního člověka rozhodně stavba vlastního domu. Na druhou stranu lze tvorbu Svobodného Domova začít od toho nejdůležitějšího a tím je tvorba pozemku, což není tolik finančně náročné, ale naopak je to skvělá investice do budoucnosti.

Svobodný Domov

Vize projektu Svobodný domov je nutně spojená s přehodnocením hodnot a s postupnou změnou způsobu života (životního stylu).

Opravdu spokojeným nás neučiní žádný dům. Důležité je naše vnitřní prostředí, ze kterého tvoříme, se kterým přistupujeme k životu. Naše současné domy nám toto napojení velmi komplikují, působí přesně opačně, odvádí nás od naší podstaty ven, spěch, shon, chaos.  Naopak zem, půda, stromy, voda, vzduch jedním slovem příroda nás přivádí k sobě, pomáhá nám udržet klid a mír. 

Dům vás může pouze méně "svazovat" (vyžadovat méně vašeho času i peněz), může vám vytvořit zdravější prostředí, než jste dnes zvyklí, může být více ohleduplný k přírodě - celku, tedy i k vám samotným.

Svobodný Domov je projektem na podporu všech lidí, kteří se rozhodnou žít v tomto světě s novými myšlenkami, hodnotami a novým přístupem k životu.

Hlavním konečným cílem projektu je umožnit co největšímu počtu lidí pořídit si vlastní Svobodný Domov.

NOVINKA KE STAŽENÍ: ePrůvodce I. etapou cesty za Svobodným Domovem - Poznání svého pravého záměru. První a nejdůležitější krok, kterým je třeba začít stavbu vašeho domu.

 Z tohoto důvodu plánujeme také vytvoření podrobného typového projektu (nebo projektů) rodinného domu resp. Svobodného Domu vč. všech řemesel, detailů, propočtů a kalkulací tak, abychom udrželi komfort bydlení a zároveň minimalizovali cenu domu - vše bude založeno na odlišné filozofii přístupu ke stavě domu, velikosti pozemku, plánování zástavby od té dnešní.

Tím je třeba začít:

 • Přiblížit základní myšlenky Svobodného Domova, Rodových Statků.
 • Upozornit na možná úskalí při jejich zakládání.
 • Pomoci lidem vyvarovat se některých chyb.
 • Ukázat možnosti a cesty k tvorbě SD, RD.
  např. jak na koupi většího pozemku, jaké jsou alternativy ke konvenčnímu stavitelství, jaké jsou možnosti stavby zdravého domu ohleduplného k přírodě, permakulturní principy atd.  

 Jde tedy o zmapování cesty k tvorbě Svobodného Domova resp. Rodového Statku, kterou dnes vnímám, jako řekněme "nesnadnou".

Proč mapuji složitější cestu? 

 1. Souzním s myšlenkou Rodových Statků a mým hlavním záměrem je proklestit právě tuto cestu, které věřím, aby už nebyla složitější :-).
 2. Všechny ostatní cesty (varianty) Svobodného Domova, které si dnes sami zvolíte, projdete s touto mapou mnohem snáze.

  Bude opravdu záležet na každém z nás, do jaké míry se k vizi Rodového Statku budete chtít přiblížit a co pro vás už bude „moc“ vzhledem k vaší stávající situaci, možnostem a vašemu nastavení.

  Projekt by měl posloužit, jako rádce a ukazatel kroků při stavbě zdravého domu v podstatě na jakémkoliv pozemku. 

Budu rád, pokud projekt přispěje k tomu, že:

 1. budete více svobodní.
 2. prostředí vašeho domu bude zdravější.
 3. stavba domu příliš nezatíží životní prostředí a doufám, že ani vaší peněženku.
 4. pomůže zasít semínko, nebo posílit a rozšířit myšlenku Rodových Statků. 
 5. pomůže lidem, kteří se rozhodnout vybudovat Rodový Statek nebo Svobodný Domov.
 6. se zlepší životní prostředí, kvalita potravin, kvalita půdy, dostatek a kvalita vody, čistota ovzduší.
 7. se zvýší povědomí lidí o dopadech dnešního způsobu života. 

   Věřím tomu, že čím více se budeme schopni v budoucnu přiblížit k vizi Rodového Statku, o to svobodnější, zdravější a nám i celku prospěšnější bude náš nový domov. Je možné, že jeho samotné zhmotnění se podaří až naším dětem, nebo jejich dětem. Dobré je s tím alespoň začít, třeba jen rozhořet touhu. Zároveň buďte ohleduplní nejen k přírodě, ale i k sobě a k vaším možnostem.

Nová vize rozvoje měst a obcí.

Přetrvávající trend rozvoje a plánování výstavby, kde na okrajích měst a obcí vznikají satelitní městečka, nebo obří výškové domy plné skla, ocele a betonu necítím moc pozitivně z pohledu naší budoucnosti.

Zkuste si představit, jak okolo obcí a měst na pozemcích různých tvarů o velikosti 1 ha a více, vznikají krásné rodové zahrady s novými zdravými domy. Na části těchto pozemků si lidé zakládají smíšené lesy, kvetoucí louky, vysazují ovocné sady, rodové stromy, živé pestrobarevné ploty, budují si jezírka a rybníčky. 

Celá zem ožívá. Příroda se znovu propojuje s lidmi.

Každý pozemek bude jiný, podle svého majitele, a každý bude dávat jiné dary. Všechny přebytky mohou být stravou pro lidi žijící ve středu města,  zdravé chutné plody.

Rodiny budou žít ve spojení s městy a jejich obyvateli, nebudou odděleny. Naopak budou uznávané a lidé, kteří  nebudou mít svůj Rodový Statek, budou rádi, že mají tyto rodiny blízko.

Čím dál víc lidí si bude zakládat svůj Svobodný Domov (Rodový Statek). Příroda se bude obnovovat a bude ze zlepšovat životní prostředí nás všech! 

Díky většímu počtu lidí a většímu uvědomění, se může tento životní styl stát přirozeným. Nebude lidi rozdělovat podle postavení, příjmů, náboženství, ale naopak je spojovat.

Podnikatelé a lidé, kteří mají peníze je mohou investovat do stavby zdravého k přírodě ohleduplného domu. Mohou peníze investovat do návrhu a realizace pozemku na "permakulturních" základech a podpořit energií peněz tyto myšlenky i rozvoj celého odvětví. Kapitál se dostane k lidem, kteří žijí těmito myšlenkami a mají již zkušenosti s tvorbou svých domovů a pozemků.

Ostatní zase zapojí více svého úsilí a času, mohou vytvořit stejně kvalitní domov, který pro ně bude dýchat, bude o to více naplněný jejich energií.  

 Věřím, že silní jsou silní proto, aby pomáhali slabším, stát se také silnými.  (platí i pro moudří, šťastní, bohatí...)